วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เปลี่ยนภาษี ให้เป็นรายได้

เปลี่ยนภาษี ให้เป็นรายได้...เปลี่ยนรายจ่าย ให้เป็นเงินออม...จะทำได้อย่างไร

นำผลกำไร แปลงเป็นค่าใช้จ่าย ของบริษัทในรูปแบบกรมธรรม์

* กำไรไม่สูญเปล่า
* กรมสรรพากรยอมรับ
* ถูกต้องตามประมวลรัฐฎากร
* ให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าที่สุด
* สบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องผิดกฎหมาย
* เป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล 100%
* คุ้มครองบุคคลสำคัญขององค์กรตลอดสัญญา
* ตอบแทนได้รับการยกเว้นภาษี
* ภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคลจ่ายแทนได้ เป็นการนำผลกำไร ที่เปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ครบทุกบาท ทุกสตางค์